Mossa på tak samt takpannor

Det kan resultera i stora omkostnader att fixa tak och takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i skugga. Då och då kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer helst inte där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga ställen.

Mossa tycker dessutom om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket gör många hustak till trevliga platser för mossa. Särskilt ifall hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är således vanligare med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är relevant att inte låta mossan få något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och då vintern kommer med köld samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan medföra fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika knep för att hålla mossan frånvarande. Ett traditionellt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den ränna på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, med tanke på att det verkar som om det krävs surt nedfall för att erhålla den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att hålla taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att granska varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan befintlig mossa på takpannorna finns det egentligen endast en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt avverka mossan. Detta gör man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan dessutom prova att bruka järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir stor att takpannorna missfärgas. Man kan även rengöra taket med högtryckstvätt, men det är också en aning vanskligt då det kan resultera i fuktskador innanför pannorna ifall man inte riktigt vet hur man bör göra.

Således bör man tänka på hur man kan hindra att mossan får fäste på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.