Effektivt vis att bli kvitt med alger på huset

Svenska villaägare har jämt haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga platser i sina hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan också inträffa på tak, ytterväggar och staket, dock är denna typ av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt oerhört ovårdat ut.

Men man bör även fortsättningsvis vara försiktigt, ifall man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja medföra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring av ytskiktet och de äter sig därför inte in i träet.

Det främsta sättet att kringgå problem med alger på tak, ytterväggar samt staket är att utföra normalt underhåll, såsom återkommande rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har besvär med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är dessutom rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det likaså ökar risken för problem med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga besvär då dessa ges större potential att växa. Det beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer som tak, ytterväggar och staket. Därtill brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis kräver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i samband med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar även vara svårare att hitta då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på om man har besvär med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till ifall och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel samt alger.

Har man till exempel haft bekymmer med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän trötthet.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har vanligtvis sämre tätning än nyare hus, med undantag för oerhört gamla hus där man var observant för dessa problem.

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det förekommer några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få förtränga som villaägare är att ju längre man väntar med att ordna ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att ordna problemet!