Påväxt av olika mikrober

Samlingsnamnet för både mögel samt bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en god idé att försöka få undan det innan det ställer till med större besvär.

En mikrob är en levande organism som man inte kan se med blotta ögat. Vad som räknas hit är stundvis diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter och djur. Det är således en väldigt bred grupp organismer, där en del kan verka hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars antagligen rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man talar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det helst samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och en del arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar samt trötthet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första moment är alltså att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering ifall problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel växa över rent kakel, men ofta hopas det i fogarna små hudrester, tvålrester samt annat gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, utöver att se över ventilationen, att tvätta noga med hjälp av diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte använda ämnen lösta i vatten eftersom det oftast leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken över släta eller porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därtill har oerhört låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med assistans av en speciell maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där få effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet för att undfly att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.