Vad bör man tänka på när huset ska målas

Att måla hus är inte alltid världens lättaste sak, trots vad reklamerna antyder. Det är några saker man bör fundera på när man inser att det är dags att måla om huset, igen. Valet av inte endast kulör utan framför allt färgkvalitet är utan tvivel det viktigaste. Lägg därtill hur man målar samt förarbete, så blir husmålningen inte något man utför i en handvändning. Men om man till det adderar hur fantastiskt vackert ett nymålat hus blir, så är det nästan alltid värt mödan.

Färg till fasadmålning innefattar två saker, pigment och bindemedel. Bindemedlet kan antingen vara linolja, alkydolja alternativt vatten. Pigmentet å sin sida är antingen naturligt eller syntetiskt framställda.

Färgburkarna innehåller likaså tillsatser, så som gift mot mögel, dels därför att undvika mögel i färgburken, dels för att undvika det på den målade fasaden. Tidigare var det oerhört vanligt med giftmängder i färgen, men efter strängare bestämmelser har det lett till att färgen har blivit relativt giftfri.

Giftfri färg är mycket lovvärt, men dessvärre leder det vanligtvis till att svartmögel och alger så småningom ges fäste i fasaden som får de karakteristiska svarta mindre prickarna. Detta kan framträda efter enbart ett par månader efter att man har målat huset. För att bli fri från algerna och möglet får man då lov att rengöra med algtvättmedel, vilket i sin tur eventuellt inte alla gånger är bra för miljön det heller. I skrivande stund finns ingenting bättre alternativ och väntan på en giftfri, mögelavstötande färg är stor.

Idag har man bara två möjligheter, spruta på Tvärstopp
utanpå färgen för ett skydd upp mot 10 år eller Fulstopp
för ett skydd upp till 4-5 år.

Vad ska man använda för bindemedel då? Olje- eller vattenbaserat? Oljefärger, som består av till exempel alkyd- eller linolja anses ha väldigt god duglighet att tränga in i träet och bildar då ett bra skydd mot vatten samt fukt. De skänker också fasaden en glansig yta. Vattenbaserade färger kallas för slamfärger och i den gruppen ingår till exempel Falu rödfärg. De är inte vattenprotektiva överhuvudtaget, men å andra sidan är de helt öppna för eftertork. En fasad målad med slamfärg ges en glanslös yta.

Även förarbetet varierar mellan diverse typer av färgval, dock inte i så stor grad. I stort sett eftersöker man att få undan all överflödig färg som annars kan flagna när man har målat. När det gäller att måla hus med både olje färger innebär förarbetet att man skrapar bort färgflagorna med valfri variant av skrapa – det finns en mängd olika på marknaden, allt från billiga enkla trekantsskrapor till avancerade bestående av hårdeggsblad som man kan byta ut. Har man slamfärg så räcker det med att borsta fasaden med en robust stålborste för att få bort överflödig färg.

Vart femtionde år behöver man också genomföra en mer heltäckande fasadrengöring, ungefär som en renovering av husets kulör. Då tar man bort all färg ner till träet med hjälp av värmepistol samt skrapa.

När man har lyckats välja färg och skrapat rent huset så är det endast att sätta igång med det roliga – att måla. Det är bra att tänka på att ha dugliga penslar när man ska måla större ytor, den pensel som är dyrast i butiken kan mycket väl bli billigast i längden! En av de viktigaste sakerna att tänka på innan man ställer sig och börjar måla hej vilt är att känna till i vilken ordning man ska måla allt, ha en bra arbetsorganisering helt enkelt. Vart ska man börja? Ska hela huset målas om i år, eller eventuellt halva nästa år? Vilka fasader bör i så fall målas i år?

Skall man penselmåla eller sprutmåla huset? Sprutmålning med de nya Wagnersprutorna är betydligt snabbare, man kommer åt överallt. Främst är det mycket roligare.

Har man genomfört samtliga förberedelserna ordentligt så är det, trots en del möda, inte så avancerat att måla hus, men resultatet blir otroligt!