Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är stundtals enormt lika varandra till utseendet och kan växa ihop, men där tar förmodligen också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt skilda växter, mossor äger bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De tycker om att utvidga där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. gärna i skogar. De kan också växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den främsta anledningen till att mossa börjar växa över taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, löv och även mossporer på taket. Det innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten genom ständigt öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Således är det angeläget att inte låta mossa växa. Ett gammalt trick för att hålla taken fria från mossa är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och för den skull inte börjar utvidga.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat växa över taket. Det bästa sättet är att undanröja mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en alldeles ordinär färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa loss än andra, men det kräver i stort bara en aning mer kraft samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror nästan varje gång på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Ifall man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att ordna innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs över stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis mycket känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar har många användningsområden, exempelvis finns det traditioner som påbjuder användning av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man använda olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar ger olika nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav skänker en mustig och attraktiv rödbrun färg.

Mossor och lavar är således inte så lika som man kanske kan tro! Borttagning sker enklast med hjälp av Fulstopp
.