Skador kan uppkomma ifall takpannorna invarderas av mossa

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan även orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Följaktligen är det angeläget att inte låta mossa expandera på taket.

Mossor är vanliga växter, endast i Sverige finns det omkring tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten någorlunda löst i underliggande material. Det är alltså inte svårt att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga bekymmer med näringsfattig och sur miljö vilket medför att mossa kan vara mer resistent än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att gro över tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett besvär som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är centralt eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är dessutom en bra idé att se över träd som står nära huset och ger skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan frånvarande är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte gillar och för den skull inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga klara besked. Detta är en procedur som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är väldigt miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring leda till döden.

Det är således mycket betydelsefullt att fundera på hur illa man vill få bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att borsta loss mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan dessutom använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man ska helst ha dödat all påväxt med Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor samt tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man nyttja miljövidriga medel.