Olika sätt att motverka mossa

Det finns en uppsjö annorlunda medel mot mossa, men frågan är om de faktiskt funkar, och vilket som fungerar på bästa sätt? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är emellanåt dyra slantar konsumenten måste betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga och fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord och för stora mängder vatten. Mossa kan likaså börja växa på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan bli ett bekymmer med tanke på att mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det leda till att pannorna spricker. Således är det betydelsefullt för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i dagsläget inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp på en stege och skrapa undan mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket med tanke på att de kan missfärga pannorna. Om man trots det tycker att det verkar vara en bra idé så ska man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, för att observera hur pannan hanterar giftet.

Mossa har även en fantastisk talang att börja växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är emellertid möjligtvis inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt god dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Ifall man vill få en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt samt välgödslat. När man klipper gräset, något som man bör göra ofta, gärna ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att ha en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan utföra på höstkanten, kan det dessutom vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill eftersträva ett snabbare resultat. Flera medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket mindre kostsamt än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker åt omkring 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den snart att vara tillbaka. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.