Mossa, lavar och alger – så oerhört lika men ändå inte

För att kunna behandla en påväxt på huset så effektivt och miljövänligt som möjligt så kan det förenkla att känna till ifall det gäller mossa, lavar eller alger.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som inte har blomma. De uppskattar fuktig mark och är vanligtvis gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen gäst i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det centralt att se till så att dränering är bra. Det är även en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan även växa över takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan orsaka fuktskador och mögel i taket, alternativt strax inunder, på vinden. Det förekommer även risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan stundtals vara rätt knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Detta innebär en klar risk för fall, och man bör vara vaksam ifall man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan manuellt rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte gillar.

Alger är organismer som utvinner energi. Mestadels händer det med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är generellt svårbestämd och mycket stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar oftast ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger skänker en grön skiftning i själva färgen. För att få undan alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som genomförbart.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med exempelvis Falu rödfärg) bör man inte bruka några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är angeläget att nyttja munskydd för att inte riskera att andas in till exempel sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska testa ifall man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte fungerar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör överväga att nyttja ett klor- eller borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är oerhört miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att växa där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och vissa kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak ska man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte totalt tar bort lavarna. Detta då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och för den skull enkelt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således annorlunda sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att veta vilket!