Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Mossa gti har det senaste året gjort succé, åtminstone om man ser på reklamen i tv. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti består av, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att införskaffa på till exempel Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu olagligt att sälja till privat bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, omkring 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till nästan 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det ultimata sättet att bli av med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill famna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Det åstadkommer man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan ta reda på varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa tycker om att gro där det finns fukt, och helst en aning skugga. Det är en slitstark växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det sedan igen blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan växa där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan omgivning blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, i synnerhet i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som genomförbart åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att ge gräset ett övertag. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, alternativt i oktober, alltid i anknytning med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska må väl återigen är det betydelsefullt att se över dränering så att den funkar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en vanlig orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det flera orsaker till varför man bör ha en god dränering runt sitt hus.

Man bör också gödsla lite sporadiskt för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan också behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett annat råd är att jämt nyttja gräsuppsamlare när man klipper gräset, speciellt ifall man har en trädgård som är benägen att bli blöt, detta eftersom återstående gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och bespruta hela gräsmattan. Då elimineras alla smittämnen, antraknos, mossa, svampar samt sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga samt försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man äger egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta är det viktigt att ta hand om den ihållande, inte bara sporadiskt slänga på lite bekämpningsmedel så som mossa gti.