Mossa, en ovälkommen gäst

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam eller mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i angränsande miljö. Det finns omkring tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs vanligtvis där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om köld, som medför att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är komplicerat att undanröja. Det första man bör undersöka när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa exakt där. Mestadels beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att nyttja uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är inte farligt, men ganska otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är också en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en typisk anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan miljö. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla och använda kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, samt på hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Detta därför att mossa medför så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. Därför är det angeläget att inte låta mossa få fäste på taket.

Man kan bli av med mossa, på skilda sätt. När det handlar om mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att för hand avverka mossan med torrborste. Det är ett jobbigt och farligt sätt att bli av med problemet, följaktligen är mossa på takpannor något som man ska bekämpa förebyggande.

En billig och bra fungerande procedur är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som medför så att mossan inte kan ges fäste och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i preventivt syfte för att det ska ha funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man använda sig av olika medel, till exempel mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att röra om med vatten för att ges samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man inhandla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man ska fundera på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att slippa mossa är det ultimata man kan göra att verka förebyggande, med god dränering samt näringsrik jord med neutral pH.