Många föredrar att ha sina tak och takpannor fria från mossa

Mossa på tak kan ge ett helt hus ett fult och trist intryck, huset kan se hela 25% billigare ut, jämfört med ett hus som har rena, fräscha takpannor. Det är inte heller endast fult, mossa på takpannor kan dessutom resultera i fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan brista när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en ansamling växter som förekommer där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig gott i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har följaktligen lett till att mossor av annorlunda slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över hustak. Mossa är en tålig växt, den kan behärska långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det sedan börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig även då det är nog vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte enbart återuppstånden mossa när det blir blött, det blir dessutom mer mossa än tidigare.

Mossa uppskattar att växa på tak som helst ligger i skugga, till exempel på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt samt skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kyligt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar samt små sprickor. När vattnet i mossan fryser sväller det enligt fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna orsak är det betydelsefullt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan väck från sitt tak? Det främsta sättet att undgå mossa på taket är att jobba i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver givetvis inte hugga ner träden alla gånger, det räcker vanligtvis med att man kapar väl valda grenar som hänger ovanför huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att ges grepp över takpannorna. Det hjälper inte lika bra om man har befintlig mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har kommit, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och skrubba bort mossan för hand en regnfattig dag. Därpå kan man kanske använda sig av medel som eliminerar mossan. De bör dock användas med stor försiktighet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning.

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader innan – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det blir lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.