Bli kvitt ovälkommen mossa

Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses vara en grupp växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligtvis gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på t.e.x. stenar i skogen, och man kan upptäcka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Vissa mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och får sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har ständigt öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa gillar att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord alternativt fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundvis är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig påfallande från det hos mossor – de tycker om att gro på torra samt soliga stälen. Lavar är mestadels grå alternativt grönaktiga till färgen och vanligen plattare än mossa.

Ett besvär gällande mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bra på tak av tegel, eternit samt skiffer, men växer dessutom gärna på underlag av betong och asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man bör avverka den för hand en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan resultera i att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande besvär. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Vanligen krävs en bättre dränering, men också gödsel och stundtals också kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill få undan mossan är det angeläget att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan dessutom ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det i själva verket är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och måste hanteras mycket försiktigt. Det är betydelsefullt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan dessutom använda väldigt klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Samtidigt försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli väldigt vackra inslag i ens trädgård.