Ta hjälp av en mögelhund för att bli av med möglet

För att lokalisera mögel och annan mikrobiell påväxt kan man ta hjälp av en mögelhunds fantastiska luktsinne. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en massor olika saker man kan träna en hund till. Med tanke på att hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Om man misstänker att man har problem med mögel så är det främsta steget att granska exakt var möglet förekommer.

Vanligtvis kan man se och uppleva lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en påtaglig mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan förekomma mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör ha en gedigen träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att vara mögeltekniker. Det är alltså, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både person och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det betydelsefullt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att uträtta dem, alltså i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta samt markera.

Mögel kan ge ifrån sig dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att inse vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det ultimata sättet även det mest radikala, att helt enkelt avlägsna allt av det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att fixa orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Avverka växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med Fulstopp
eller ännu bättre, med hjälp av Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att leta efter MVOC och därmed mögel är heller inget man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk arbetskamrat i sin mögelhund.