Mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flera andra allergier. En människa som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som vanligtvis har hand om att utrota bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligen börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av ifall en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är som starkast när man precis går in i huset för att man sedan så småningom vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En frisk individ klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av till exempel AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering bidra till oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avlägsna allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan avlägsna materialet så kan man nyttja mögeldödande medel som Fulstopp. Också vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare betydelsefullt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. Följaktligen är det vanligt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men också utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket medför att fukten fort elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligen så små att de kan sväva obehindrat i luften och för den skull är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så skänker mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att nyttja, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar om man har problem med rinniga och kliande ögon, samt en hel mängd olika nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Ifall man får astmatiska bekymmer så ska man bli undersökt av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är oftast i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig förtvivlad, det går att behandla!