Mögel i krypgrund, hur man behandlar och undviker det

Ifall en krypgrund blivit inbyggd finns det stor risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att bygga grund på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag och korta pålar som åstadkommer att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligare är för att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, även med källare. Om det görs på korrekt sätt, i rätt omgivning kommer det inte medföra några problem.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för dålig ventilation inuti grunden, samt att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som gror i grunden kanske inte verkar så farligt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet faktiskt spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan föranleda bland annat retning i luftvägarna och en rad övriga symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara oerhört hälsovådligt, i synnerhet för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka utmattning till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det således ingenting man enbart bör låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas ingripa för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt bästa.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har skett en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk bistånd för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom ventilation samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö diverse avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt utrymme för användning.

Man kan också använda sig av en metod som kallas för fogging, särskilt om möglet har fått förankring i en inbyggd grund med dålig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därnäst att kunna tränga in på svårtillgängliga utrymmen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut samt eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.