Mögel i hus, ett allt vanligare problem

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte enbart i nybyggda utan också i hus som har stått mögelfria i åtskilliga år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande metod att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Det gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel tycker om fukt, så där man har fukt, där löper man också risk att erhålla mögel. Vanliga sådana ställen är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de vanligtvis lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, kanske den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en verkningsfull metod, är att tvätta noga med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med hjälp av ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte särskilt miljövänligt, och man ska vara varsam med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som antagligen skyddar längs av alla preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att ta sig in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar enbart av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort dålig lukt noggrant utan man kan vara tvungen att rengöra flera gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering.

Den mest drastiska, och främsta metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt ersätta det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att åtgärda komponenter som dålig ventilation.