Mögel i badrum

Mögel i badrum är ett vanligt problem. Det har att göra med att badrum är en av de definitivt bästa platserna för mögel samt annan mikrobiell påväxt att leva och växa sig stora. I ett typiskt badrum förekommer det ofta gott om skrymslen och vrår, mellan fogarna, under badkaret, i duschens hörn. Listan kan bli lång.

Badrum är därtill ofta varma och fuktiga, då de nyttjas just till att njuta av varma duschar samt bad. Mögel trivs utomordentlig i en miljö där det finns fukt. Sist men inte minst förekommer det också gott om mat för möglet i ett vanligt badrum, nämligen gamla tvålrester och hudavlagringar som fastnat i de ovan nämnda skrymslena och vrårna.

Ofta uppträder mögel till en början som en dålig lukt. Det luktar unket och avskyvärt. Det kan uppstå innan möglet faktiskt blir synligen ordentligt upptäckbart. Den dåliga lukten utgörs av lättflyktiga organiska gaser som mögelsvampen släpper ifrån sig.

Om en miljö är fuktig under en längre tid kommer möglet få lättare att växa. Det kan inträffa ifall man har ett undermåligt ventilerat badrum och inte har för vana att öppna fönster och dörrar och lufta efter att man har tagit en dusch eller ett bad. Imma och fukt blir då kvar och försvinner långsamt.

Ifall man dessutom har små sprickor – de behöver inte ens vara synliga för blotta ögat – i badrummets kakel alternativt fogar så kan det medföra att fukt och mögel tar sig in innanför kaklet. Det behöver då inte synas det minsta lilla på väggen och man kan tvätta hur mycket man vill, för när man väl tar bort kaklet kommer det vara en hel koloni mögel där innanför.

Hur ska man då få bukt på problemet med mögel? Det första man bör uträtta är att undersöka var möglet finns. Ifall man anar att man har fått mögel i sitt hus så kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en tränad mögelhund. Denna hund är specialiserad på att reagera samt markera på lukt som kommer av mögel.

För att bli kvitt möglet och framför allt mögelsporer som kan vara direkt hälsovådliga så rekommenderas det att man avlägsnar allt befintligt angripet material och ersätter det. Det är då angeläget att man inte lämnar kvar byggmaterial där det blir fuktigt då det i sig faktiskt inte är helt sällan förekommande anledning till mögel.

Ifall man inte kan eller vill ta bort det angripna materialet kan det räcka med att man tvättar med mögeldödande medel. Är det inte mycket mögel, utan bara några svart prickar i fogarna kan man använda sig av tvättmedel, diskmedel alternativt något annat rengöringsmedel för att avlägsna möglet. Därefter tar man och torkar av kaklet med hjälp av ättika. Dessa metoder tar dock bara död på mögelsvampen, det tar inte bort de hälsofarliga sporerna. Ibland är även fläckarna oerhört svåra att få bort.

Oavsett om man har mycket eller en aning mögel i sitt badrum när man upptäcker det är det angeläget att se över orsakerna samt undanröja risken för att få mögel återigen. Det bör förekomma bra ventilation i badrummet. Det måste även vara fräscht och städas frekvent, i samtliga skrymslen och vrår så att möglet inte kan få fäste igen. Man lägger på Tvärstopp alternativt Fulstopp som skyddar framåt i tiden. Det gäller alltså att hålla det fräscht och torrt för att slippa mögel i badrum.