Källaren är en typisk plats där möglet angriper

Det är relativt typiskt att mögel kan angripa källare. Det finns olika orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, bortsett från badrum och vindar. En typisk orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus ofta undermåligt isolerade, särskilt när det gällde källare och husgrund, då speciellt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och illa isolering är kostsam och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således relativt effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel samt övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort och för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, undermåligt ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt bristfällig lukt; det luktar unket samt gammalt trots att det inte alltid växer på en synlig plats. Mögel växer helst på organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, helst belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på diverse vis, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger förekommer förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan föranleda sömnighet med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden bör kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta därför att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller följaktligen att bli av inte enbart med den synliga svampen utan även fukten. Gör man det kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.