Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att fundera på. Det finns diverse metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det befinner sig samt vad det är för typ av mögel.

Mögel uppskattar fukt och kan utvidga sig någorlunda raskt i ett fuktigt, odugligt ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en konsekvens av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och dåligt ventilerade, vilket omedelbart blir en anledning till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger bristfällig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan förorsaka allergier och irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. Följaktligen ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur allvarligt mögelangreppet är.

Oavsett hur stort eller litet mögelangreppet är bör man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat expandera. Vanligtvis rör det sig om dålig dränering samt ventilation och ifall man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på diverse sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att använda rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är dock inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger mindre svarta prickar vilka kan vara mycket besvärliga att få bort från fogar samt kakel.

Ifall man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och ersätta det med nytt och fräscht, som därefter behandlas med hjälp av Tvärstopp. Det är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får undan även svampsporer, mykotoxin och illa lukt till följd av gaser.

Alltså finns det förhoppning om att bli kvitt med mögel i hus samt byggnader, men man bör tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.