Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Mögel i husvagn är ett bekymmer som kan fördärva semestern helt och hållet. Det är också en ganska normal företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en god idé att förvara den inomhus när man inte använder den. Det för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra saker för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydelsefull komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver även näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan också växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också mycket värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man bör också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat känna lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på avstånd. Det finns en uppsjö diverse luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, bortsett från att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även göra en del andra saker för att motverka både dålig lukt och påväxt.

En bra sak är att ta ur alla löstagbara dynor samt andra textilier och förvara dem inne. På så sätt undviker man inte enbart att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en god idé att städa husvagnen noga innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att fundera på när man använder husvagnen, eftersom det då vanligtvis är flera människor som lever på en oerhört liten yta, vilket kan leda till dålig lukt, fukt och i åtskilliga led även mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.