Förekomst av allergier påverkas av mögel

Mögel är en svamp som avger mykotoxiner samt sporer vilket kan ge upphov åt mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig stank för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, i synnerhet tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att lokalisera mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan penetrera massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan alltså medföra besvär för de boende fastän de inte vistas i källaren mycket då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som finns i till exempel pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av växlande utsträckning, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte ha dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att vissa celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i förbindelse med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Således blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det angeläget att man tar bort källan ifall man kan, eller sanerar den ordentligt med mögeldödande medel såsom Fulstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte helt om man endast sanderar. Det lämpligaste är alltså att ta bort de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man lider av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare problem, exempelvis rinniga ögon och snuva är det vanligtvis inga problem att flytta in tillbaka till huset ganska omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självfallet, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon och näsa. Man kan likaså använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Om man har problem med astmasymptom ska man utredas för det och ges tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt besvärligt, men ifall man vet hur man ska sköta det kan problemen minskas och till och med försvinna.