Ett hus som har blivit angripet av mögel kan vara i behov av mögeltvätt

Det förekommer olika preparat som man kan nyttja vid mögeltvätt. Listan kan göras lång över diverse mer eller mindre dyra medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det dyra medlet alltid det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli farligt för de som bor där. Hur starkt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal sömnighet. Vanligtvis lider flera personer i huset samtidigt av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det viktigt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga saker är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan utgöra allting från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska utöka snabbt behöver det vara en bra temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax över normal rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att expandera. Ju gynnsammare de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att expandera.

Man kan identifiera mögel på lite skilda sätt, bland annat är det relativt typiskt att möglet ger ifrån sig en illa lukt, att det kanske växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovanför nämnda symptom. Det är inte alltid enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger enkelt att känna lukten av mögel, särskilt inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är viktigt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur omfattande sanering huset måste genomgå. Vanligtvis blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är betydelsefullt att man håller huset rent, också på utsidan.

Att rengöra fasaden kan kort bidra ifall den har blivit angripen av mögel och alger. Vanligtvis kommer dock svamp och alger tillbaka efter ett år eller så. Dessvärre spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det funkar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att fundera på om man har fått mögelväxt på fasaden är att tvätta grundligt med valt rengöringsmedel, låta torka och därefter måla med en god färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att endast tvätta med hjälp av mögeltvätt och därefter inte måla om. Det är dock viktigt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel bör man tänka sig för både en samt två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel och i kakelfogare, kan det vara inbjudande att använda sig av klorin. Det är inte enbart illa för miljön, klorin fungerar inte speciellt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat alternativt vittvinsvinäger.

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.