En liten vägledning om mögelborttagning

Ett förekomande besvär som flera husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En angelägen orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad lufttillförsel som konsekvens, om man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan drabbas av mögel samt annan påväxt. Detta är nästan alltid en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om illa dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga ställen. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga källare och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara oerhört svåra att få bort till fullo.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador och mögel. Mögel avger dessutom hälsovådliga gaser som i en del fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i en del fall även andningssvårigheter.

Man kan också drabbas av trötthet till följd av illa nattsömn p.g.a. de problem som mögel innebär. Det är således viktigt att bli av med möglet och motverka att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite olika vis. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta medför så att man blir av inte endast med själva möglet utan också de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar samt golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att vara medveten om att man kan bli av med mögel på andra vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha rengjort grundligt med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Detta kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen.

En annan procedur så kallad fogging som kräver en säregen maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är därför en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att använda är det angeläget att man därpå åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, städa oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!