Att sanera mögel

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och associera med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med Tvärstopp eller Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs därför vanligtvis av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Somliga mögelsorter kan avge sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad dålig stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, utöver fukt, något att växa över. Det bör helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man relativt lätt bli av med genom att tvätta kaklet noga med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas undan noggrant. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och går bort av denna åtgärd.

Det är jämt angeläget att se över lufttillförsel i samband med att man har fått mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av till exempel gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet lättare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett vis att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.