Att sanera hussvamp – saker att tänka på

Att sanera hussvamp är närapå alltid ett stort projekt, vilket även, om man har otur alternativt inte vet hur man ska göra, kan bli väldigt dyrt. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Naturligtvis är det mycket sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är vanligtvis synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det finns myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte sant. Hussvamp behöver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som består av kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk för att neutralisera syran. Det är bra att vara medveten om när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga vilande i virke i flera år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador eller tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen gro med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut i princip som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om flera miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte leda till dålig lukt. Ofta luktar den ingenting, men då och då kan den ge ifrån sig en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera äkta hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man anar att man har fått angrepp av genuin hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man avverka det angripna materialet samt angränsande material som säkerhetsmarginal. Det måste brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva undan material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att avverka tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och bra lufttillförsel är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.