Vad innebär mikrobiell påväxt?

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer samt att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt säga att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synbar mögel och liknande. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått besvär med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det direkt eftersom det enbart kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar även visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna och andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt fantastiska luktsinne för att hitta just mögel. Det bästa sättet att hantera mögel är att helt enkelt avverka och byta ut det angripna materialet med nytt samt fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det inte allt för sällan är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att ordna de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation samt isolering om det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över om man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan också hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas ta bort det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är ordentligt täta samt att man äger en bra ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars raskt kan hitta ett fotfäste.

En torr samt fräsch miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.