Lavar kan skada hustaket men samtidigt vara smakligt i salladen.

Det är oftast korsningar mellan sporsäcksvampar samt alger som utgör lavar. Svampens uppgift är att hjälpa med struktur, skydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med hjälp av sin fotosyntes och därmed med energi.

Det är i huvudsak svampen som utgör laven samt bestämmer hur den växer och ser ut. Laven består av överbark och underbark vilket i stort endast är svampvävnad. Däremellan finns dels alglager och dels porös vävnad som kallas märg och som utgörs av svamphyfer. Från underbarken sträcker sig utskott som tillåter laven att fästa vid underlaget.

Lavar finns överallt på jorden, från öken till kalfjäll men trivs bäst i torra samt ljusa miljöer (trots att det finns arter som lever strax under vattenytan). Den generella färgen är gråaktig med markant omväxling. De förökar sig både sexuellt och asexuellt. Flera lavar tycker om att växa på exempelvis sten. Dessa lavar avger ämnen som långsamt bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan tillgå. Vill man undfly att lavar förstör samt förfular takpannor kan man förebygga med Tvärstopp alternativt avdöda pågående angrepp med hjälp av Fulstopp.

Svampen som bygger upp stomme för laven utgörs i majoriteten lavar av sporsäcksvampar. Gruppen sporsäcksvamp är oerhört omfattande och utgör närmare en tredjedel av alla svampar. Sporsäcksvampar bildar sporer i så kallade sporsäckar vilka de därefter utsöndrar så att de kan föröka sig. Diverse typer av mögel, så som borstmögel samt penselmögel. Alla sporsäckssvampar är dock inte negativa, exempelvis jästsvampen är ju oerhört omtyckt!

Eftersom lavar då och då liknar diverse mossor kan det stundvis vara komplicerat att särskilja de tu. Ifall man misstänker att det växer mossa till följd av väta i ens trädgård alternativt annat så ska man begrunda lite extra innan man plockar fram mossa gti eller annan mossbekämpning. Man kan vårda gräsmattan för en struntsumma med hjälp av Fulstopp så avdödas både mossa, lavar, antraknos och samtliga gräsmattans svampsjukdommar och virus.

En del saker är typiska för lavar men inte för mossor. Lavar har inte stam, blad och rot. De kan klara sig fullkomligt utan vatten och torkar då ihop och hamnar i dvala. Mossor däremot är oftast gröna till färgen, har både vanligtvis stam och blad och har rottrådar (trots att de inte har faktisk rot). De växer även helst där det är fuktigt. Det är således troligare att det rör sig om mossväxt, alternativt mögel, i en fuktig källare än om lavar!

Lavar är över lag sett känsliga för luftföroreningar, dock i väldigt omväxlande grad. Anledningen till varför luftföroreningar är så hotfulla för lavar är för att de saknar rotsystem och tvingas ta all sin näring från den direkta omgivningen, vilken innefattar luften. Föroreningar orsakar skador på lavens algdel. Det leder i vissa fall till att algen använder mer av produkten från fotosyntesen för att reparera sig själv istället för att ge den till svampdelen. Denna obalans i energigivande och -tagande förorsakar inte allt för sällan lavens död.

Eftersom mögel och mossa gärna ses som skadeväxter har lavar flera användningsområden. Ett flertal lavar producerar ämnen som funkar som primitiva antibiotikum eller ämnen som kan användas åt färgning av bland annat garn (växtfärgning). Beroende på vilken lav ges man olika färger – rött, orange, brun… listan kan göras lång. Inte nog med det så har lavar i synnerhet i svåra tider ätits. Lavar innehåller riklig mängd kolhydrater (upp mot 90%) och en del protein. På Island används islandslav i sallader även idag, men man kan även använda laven i brödbakning.

Lavar kan alltså vara riktigt nyttigt!