Hur fukt påverkar krypgrund

Ifall en krypgrund skulle vara dåligt gjord eller ha en bristfällig placering så kan fukt lätt påverka den negativt. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan dessutom ge upphov till dålig lukt från exempelvis kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Inte allt för sällan använder man betong samt lättbetong för att bygga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att behöva spränga samt att man lätt kan korrigera sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Det medför att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men oerhört sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då avsevärt. Därför ska man i preventivt syfte bearbeta alla krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, även om man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda sätt. Det första man bör göra är naturligtvis att sanera därför att bli av med mögel och dålig lukt. Sedan är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta betydelse. Ta bort all jord samt mull från grundens omgivning liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar och grogrund för mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är verkligen en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. Följaktligen kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett ifall man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen ska funka som kondensspärr och för att reducera ångtrycket på sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är dessutom praktisk eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan reducera värmekostnaderna under vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel om man enbart har haft lindriga besvär med mögel samt fukt. Har man däremot större problem ska man använda isoleringen tillsammans med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja rätt. För krypgrunder måste man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Det kan genomföras på olika vis, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan dessutom ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylig. På så sätt reduceras luftfuktigheten i utrymmet.