Fukt samt mögel i badrummet? – kontakta Anticimex

Anticimex är antagligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man i praktiken självklart kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att motverka bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än exempelvis en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa problem brukar man normalt lokalisera i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner och näringsverksamhet

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla varianter av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar oerhört metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att därnäst bruka gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en service som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis väldigt besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så fort som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till bekymmer med mögel och möjligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga utgiften för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker kostnaderna. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra granskning av hus och villor innan köp eller försäljning därför att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är mycket bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig lufttillförsel till bristfällig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man menar sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.