Den svenska marknadens vanligaste algmedel

Det förekommer faktiskt en hel del olika algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta fungerar på samma vis; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, och vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera alldeles utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan resonera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många känner till detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna blanda detta själv. Och det är precis det som tillverkarna vill uppnå.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta butiker som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därpå spädas till lägre koncentration för att nyttjas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid utgöra runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man ska späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blanda kan man således komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att motverka alger, mögel, mossa samt lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas gro såsom badrum, källare och andra utrymmen som har illa dränering.

Man kan till och med använda bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt vis kostar väldigt lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara varsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundtals.