Mögel ger ifrån sig en av de värsta lukterna

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är dessutom en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att sprida möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är det som orsakar den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker ifall man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Det trots att man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör något åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem åtskilliga gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare samt vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets förekomst är det angeläget att man ser över och åtgärdar bristfällig ventilation och dessutom dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det finns.

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därpå torka av med mycket med ättika. Man kan även använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott tips. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en speciell teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och byta ut det. Det är dock dyrt och mödosamt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid korrekt hantering är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.