JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering och konservering av trä samt såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Järnvitriol används även såsom fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan samt användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå färgton som efter viss tidrymd liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synlig efter behandling.

järnvitriol

En allmän blandning är 700 g järnsulfat i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men egentligen så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget skydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ideligen använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland som ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke. Järnvitriol blandat med vatten är en ofärgad vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat virke.

En åtgärd med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tidrymd en fager och beständig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Behandling med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men intet nämnvärt försvar mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I somliga fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en varaktig, grå yta, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton såsom mer eller mindre bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör utav väderlek samt blåst. I litteraturen kan man upptäcka skilda rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens yta har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, eller om den utsätts för regn omedelbart efter målning innan den torkat in.

Man brukar förorda ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer vattnig lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att utföra prov i god tid innan behandlingen, helst några månader innan, ehuru resultatet kan skifta avhängig på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare någon månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (ibland grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig ungefär som obehandlat timmer. Behandling med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas och spricker
– skänker ett litet till inget motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– skänker en färg som varierar med belysning samt luftfuktighet
– skänker större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, fundament samt plåttak
– kan missfärga närliggande mark och golvytor vid urlakning.