Sjukdomsinformation om escherichia coli-infektioner i tarmen
Den svenska marknadens vanligaste algmedel
Effektivt vis att bli kvitt med alger på huset
Fukt samt mögel i badrummet? – kontakta Anticimex
Är det dags att tvätta bort alger och mögel?
Skilda varianter av alto högtryckstvätt
Hur fukt påverkar krypgrund
Håll krypgrunden fri från fuktskador samt mögel
Lavar kan skada hustaket men samtidigt vara smakligt i salladen.
Luktsanering – vad det innebär och hur man går tillväga
Ta hjälp av en mögelhund för att bli av med möglet
Vad är mikrobiell påväxt och hur blir man av med det?
Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?
Har du mossa i gräsmattan?
Mossa, lavar och alger – så oerhört lika men ändå inte
Skador kan uppkomma ifall takpannorna invarderas av mossa
Många föredrar att ha sina tak och takpannor fria från mossa
Mossa, en ovälkommen gäst
Har du koll på vad som skiljer mossor och lavar åt?
Mossa på tak samt takpannor
Olika sätt att motverka mossa
Vad bör man tänka på när huset ska målas
Mossor och lavar – två oerhört lika växter
Att sanera hussvamp – saker att tänka på
En liten vägledning om mögelborttagning
Förekomst av allergier påverkas av mögel
Bli kvitt ovälkommen mossa
Skillnader och likheter mellan mossor och lavar
Har du bekymmer med mögel i badrummet?
Mögel i badrum – ett vanligt problem
Mögel i hus, ett allt vanligare problem
Mossor och lavar
Har du drabbats av mögel i husvagnen?
Fukt och mögelskador
Mögel i badrum
Mögel i krypgrund, hur man behandlar och undviker det
Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det
Hur går mögelsanering till?
Ett hus som har blivit angripet av mögel kan vara i behov av mögeltvätt
Källaren är en typisk plats där möglet angriper
Mögel i huset – ett typiskt problem
Påväxt av olika mikrober
Att renovera – saker att fundera på
Att renovera hus
Vad innebär mikrobiell påväxt?
Avverka hussvampen
Att sanera mögel
Att sanera kan utföras på diverse sätt
Att sanera mögel
Ogräsmedel såsom trädgårdsskydd
Mögelallergi
Mögel ger ifrån sig en av de värsta lukterna
JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering och konservering av trä samt såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Sjukdomsinformation om e coli-infektioner i tarmen
Privacy
Sitemap